SPECIALISATIES MEDISCH PEDICURE MARIANNE BERKHOUT


Voeten en reuma


reuma voet

Onder reuma vallen meer dan 100 aandoeningen, enkele zijn:

De voeten van reumapatiënten zijn vaak erg gevoelig door:

Door de beperkte bewegingsmogelijkheden en/ of doordat de tenen herhaaldelijk in de verdrukking komen bij te weinig ruimte in de schoenen krijgt men ook te maken met eelt, likdoorns en nagelproblemen.

Informeer bij uw verzekering of u voor vergoeding in aanmerking komt voor uw voetverzorging.


Voeten en diabetici


Voeten van diabetici hebben extra aandacht nodig. Door regelmatige controle bij de pedicure en een goede verzorging van de voeten, neemt het risico op het onstaan van een diabetisch voet af. Een diabetische voet kenmerkt zich door afwijkingen van de huid, vaak droog en standsveranderingen van de voet. Ook het gevoel in de voeten kan afnemen zonder dat men er erg in heeft, dit noemt men neuropathie. Zo kunnen er wondjes ontstaan waar men niets van merkt. Deze wondjes moeten goed verzorgd worden, om verdere complicaties tegen te gaan. De pedicure moet hier extra alert op zijn.

De diabetische voeten worden in classificaties ingedeeld, dit noemt men simms classificatie, dit gebeurt door de behandelend arts in het ziekenhuis of huisarts. De medische pedicure is bevoegd om een voetonderzoek uit te voeren en haar bevindingen te rapporteren naar een behandelend arts of diabetische verpleegkundige.


Overige risico voet


risico voet

Hier vallen onder andere onder:

De oudere voet kan ook aan risico's onderhevig zijn door:


Oncologie


hand en voetsyndroom

Een veel voorkomende bijwerking van chemotherapie is een droge huid en nagelproblemen. Door de neuropathie kunnen zenuwen beschadigen. Het hand en voetsyndroom is een bijwerking die kan onstaan bij verschillende soorten chemotherapie. Het hand en voetsyndroom kent 3 fasen:

  1. Roodheid en zwelling van de huid, de huid wordt al gevoeliger bij aanraking.
  2. Roodheid, zwelling, blaarvorming en pijn.
  3. Hevige pijnen, er kunnen bloedingen ontstaan en er kan zich pus vormen. Men kan de handen minder gebruiken en men heeft moeite met lopen.

Nagelaandoeningen die tijdens en na de chemo kunnen onstaan:

De rol van de medische pedicure tijdens en na de chemotherapie: